600 واحد مسکن روستایی امسال در شهرستان مهاباد مقاوم سازی شده است.

600 واحد مسکن روستایی امسال در شهرستان مهاباد مقاوم سازی شده است.
600 واحد مسکن روستایی امسال در شهرستان مهاباد مقاوم سازی شده است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد؛ رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان مهاباد گفت: با پرداخت بیش از 150 میلیارد ریال تسهیلات بانکی امسال 600 مسکن روستایی در این شهرستان بازسازی و مقاوم سازی شده است.

سلامت افزود: سهمیه مقاوم سازی خانه های روستایی مهاباد امسال ، 920 واحد بوده که برای تحقق این امر 230 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

سلامت گفت: به صاحبان هر واحد روستایی که برای مقاوم سازی و بازسازی واحدهای مسکونی اقدام کنند 250 میلیون ریال تسهیلات بانکی با کارمزد چهار درصد و بازپرداخت 15 ساله اعطاء می شود.

وی، با اشاره به اینکه کار مقاوم سازی و نوسازی مساکن روستایی در مهاباد از سال 1384 آغاز شده است، افزود: از مجموع 15 هزار و 146 واحد مسکن روستایی واجد شرایط مقاوم سازی، پنج هزار و 229 واحد تاکنون نوسازی شده است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان مهاباد اضافه کرد: هدف از اجرای این طرح، احداث مسکن مقاوم و بادوام روستایی، حفظ هویت معماری بومی مسکن روستایی وتأمین مسکن متناسب با نیاز روستایی از جنبه تقویت زیباشناسی سیمای روستایی است.

# نظر : 0