#فوری 🔻تعطیلی قرائت خانه های مهاباد

#فوری  🔻تعطیلی قرائت خانه های مهاباد
#فوری 🔻تعطیلی قرائت خانه های مهاباد

 

🔹‍ نظر به توصیه‌های اکید بهداشتی در شرایط کنونی و ضرورت پیشگیری مناسب از خطر ابتلا به بیماری و به منظور صیانت از سلامت آحاد جامعه، اداره فرهنگی ورزشی و‌اجتماعی شهرداری مهاباد ضمن تشکر از همکاری تمامی دانش اموزان و دانشجویان مرتبط به اطلاع عموم می‌رساند:

🔹تمامی قرائت خانه سطح شهر تا پایان هفته جاری (9/12/98) تعطیل می‌شود.
بدیهی است تداوم این وضعیت منوط به بررسی مجدد شرایط و اخذ نظر مراجع ذی‌صلاح خواهد بود.»

طاهر جنگلی 
اداره فرهنگی ورزشی اجتماعی شهرداری مهاباد