کمیته نمایشگاههای دهه مبارک فجر شهرستان مهاباد تشکیل جلسه داد.