اعتبار۳۵۰میلیارد تومانی برای تجهیز مراکز بهداشتی درمانی آذربایجان غربی

به گزارش  روابط عمومی فرمانداری مهاباد؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی در دومین نشست مجمع سلامت شهرستان مهاباد گفت: برای هتلینگ و تجهیز بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی استان 350میلیارد تومان هزینه شده که 24میلیارد آن مربوط به مهاباد است.

جواد آقازاده افزود: درحال حاضر بیمارستان آیت الله خویی با 350تخت آماده افتتاح است 220تخت در بیمارستان امام خمینی خوی بهره برداری شده و 700تخت هم به بیمارستان ارومیه اضافه شده است و در مهاباد هم بیمارستان 350تخت خوابی درحال سخت است.

 آقازاده اضافه کرد: در دیگر شهرهای استان هم بیمارستانها درحال ساخت هستند که با تکمیل فرایند آنها شاخص بهره مندی از تخت بیمارستانی به 1.6 خواهد رسید که از متوسط کشوری بالاتر خواهد رفت.

امیر بهزاد، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهاباد هم در این نشست گفت: افزایش ضریب اشغال تخت، جذب متخصص برای بیمارستان امام خمینی مهاباد، تجهیز سونوگرافی، سی تی اسکن، ماموگرافی و احداث مرکز تشخیص سرطان را از اقدامات طرح تحول سلامت در مهاباد اعلام کرد و افزود: یک دستگاه سی تی اسکن جدید هم تا یکی دو هفته آینده در بیمارستان مهاباد نصب خواهد شد

ایرج شجاعی، معاون استاندار و فرماندار شهرستان مهاباد هم دراین نشست بر جلب مشارکت های مردمی در امر سلامت تأکید کرد و گفت: خیران آذربایجان غربی امسال ده میلیارد تومان به توسعه بهداشت و درمان استان کمک کرده اند