🔹بارگیری و ارسال محموله های کمکی جمعیت هلال احمر شهرستان مهاباد به منطقه زلزله زده خوی/قطور

🔹بارگیری و ارسال محموله های کمکی جمعیت هلال احمر شهرستان مهاباد به منطقه زلزله زده خوی/قطور
🔹بارگیری و ارسال محموله های کمکی جمعیت هلال احمر شهرستان مهاباد به منطقه زلزله زده خوی/قطور

🔹با حضور دکتر شجاعی فرماندار مهاباد، پهلوانی معاون جمعیت هلال احمر، جهین رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت