نظارت میدانی اعضای ستاد مقابله با کرونا از مراکز پر تردد شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد ؛ در ادامــەی نـــظارت مــیدانی اعضــای ستاد مــقابله با کــرونا ویــروس شهرستــان معاون استــاندار و فرمانــدار ویژه شهرستان، دکتر سیــد جمیل قــادری شهــردار مهــاباد  در راستــای پیشــگیری از شــیوع این بیــماری و نــظارت بر اعمال محدودیــت های اعلامــی از میــادین پــر تجــمع سطــح شهر بازدیــدبعــمل آوردنــد.