حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد در میز خدمت و ملاقات عمومی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد روز دوشنبه مورخه 20 آبان ماه 98 ،  دکتر شجاعی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد در میز خدمت حضور یافتند و بصورت چهره به چهره با مراجعین ملاقات و دیدار نمودند و از نزدیک تقاضاها و درخواست های  آنها را مورد بررسی قرار دادند و در مورد هریک از آنها دستورات لازم را مبذول داشتند .