در اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند، فعالیت مشاغل کنترل و رصد می شود.

از سرگیری فعالیت آرایشگران با رعایت فاصله گذاری اجتماعی

از سرگیری فعالیت آرایشگران با رعایت فاصله گذاری اجتماعی


به گزارش  روابط عمومی فرمانداری  مهاباد، بازرس اتاق اصناف مهاباد میگوید: ا گرچه کرونا آرایشگاهها را خالی کرد ولی با فعالیت مجدد این مشاغل پرخطر،  نظارتها بیشتر شده و شرط رعایت دستورالعملهای بهداشتی درصدرکار اصناف قرار گرفته است.

صافی اضافه کرد: آرایشگاه ها، یکی از مراکزپرخطر برای انتقال ویروس کرونا است واین روزها فعالیت این مشاغل پرخطر منوط به نکاتی مهم و البته ساده است.

شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف با شماره تلفن 124و یا 42449974تماس بگیرند.

# نظر : 0