شهرستان مهاباد رتبه دوم تولید سیب را در آذربایجانغربی داراست

مهاباد دومین شهر آذربایجانغربی در تولید سیب درختی

مهاباد دومین شهر آذربایجانغربی در تولید سیب درختی

به گزارش  روابط عمومی فرمانداری  مهاباد، مدیر باغبانی جهاد کشاورزی آذربایجانغربی گفت: باغداران استان امسال با برداشت بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن سیب، رتبه نخست تولید این محصول را در کشور به خود اختصاص داده‌اند.

عزیز امانی افزود: از مجموع ۱۰۲ هزار هکتار مساحت باغهای بارورآذربایجانغربی حدود ۶۰ هزار هکتار به سیب اختصاص یافته است و حدود یک سوم سیب کشور در این استان تولید می‌شود.

امانی تصریح کرد: در استان آذربایجانغربی ارومیه با تولید حدود ۵۳۰ هزار تن و مهاباد با ۸۶ هزار تن رتبه های اول و دوم تولید سیب استان را به خود اختصاص داده اند و اشنویه با ۸۴ هزار و ۸۰۰ تن در رتبه سوم قرار دارد.

وی گفت: از نظر سطح زیرکشت نیز ارومیه با ۲۰ هزار و ۵۰۰  هکتار باغ سیب جایگاه نخست، اشنویه با هفت هزار و ۷۰۰ هکتار در جایگاه دوم و سلماس با هفت هزار هکتار باغ سیب در جایگاه بعدی قرار دارد.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی آذربایجانغربی اضافه کرد: سالانه به طور میانگین یکهزار هکتار باغ سیب در استان احداث شده است که این با‌غهای جدید جایگزین نوع نامرغوب و فرسوده می‌ شود.

# نظر : 0