دکه های تاج سد مهاباد ساماندهی می‌شوند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد، ساماندهی دکه های حاشیه سد مهاباد شامل جانمایی و تامین خدمات رفاهی، تغییر فضای فیزیکی و متحدالشکل شدن آنها با حمایت فرمانداری در دستور کار قرار گرفت.

فرماندار ویژه مهاباد مهاباد در این جلسه بیان کرد: با توجه به اینکه این دکه ها منبع درآمد تعدادی از خانواده ها هستند اگر در مکان هایی مستقر شوند که برای مردم و پروژه های عمرانی مزاحمت نداشته باشند می توان در راستای حفظ معیشت و اشتغالزل با آنها همکاری کرد.

امیر قادری یادآور شد: همچنین اهدای تسهیلات برای ارتقای کیفیت و زییایی دکه ها و جلب رضایت شهروندان و مسافران منطقه گردشگری سد مهاباد از دیگر برنامه پیش بینی شده برای فعالیت این دکه ها است.

سد مهاباد یکی از مهمترین اماکن گردشگری این شهرستان به ویژه در روزهای تعطیل به شمار می‌رود در ضلع غربی این شهر احداث شده است و تنها یک کیلومتر با شهر فاصله دارد از اینرو نزدیک‌ترین سد به مناطق مسکونی در جهان به شمار می‌آید.