جلسه هماهنگی برنامه های روز جهانی کارگر و هفته بسیج کارگری در سالن فرمانداری مهاباد برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد روز سه شنبه مورخه 3 اردیبهشت 98 ، جلسه هماهنگی برنامه های روز جهانی کارگر و هفته بسیج کارگری با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری مهاباد و سپاه و اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی ، خانه کارگر و سایر ادارات ذیربط در سالن جلسات فرمانداری  برگزار شد.

در این جلسه پیشنهاداتی از سوی هریک از حاضرین ارائه گردید و در خصوص برگزاری مراسمات در این هفته بحث و تبادل نظر گردید و وظایف و مسئولیتهای هریک از ادارات مشخص و برنامه ها مدون گردیدند.