تودیع و معارفه مدیریت آب و فاضلاب شهری

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد روز چهارشنبه مورخه 7 اسفند ماه 98 ، در پی ادغام و یکپارچه سازی شبکه آب و فاضلاب روستایی و شهری ، طی مراسمی و با حضور مدیران استانی و معاون استانداروفرماندار ویژه شهرستان مهاباد ، مهندس معروفی ، مدیرشبکه آب و فاضلاب شهری ، تودیع و مهندس نالوسی ، به عنوان مدیر شبکه آب و فاضلاب شهری معرفی شد.