شروع عملیات احداث ساختمان پلیس راه مهاباد با دستور فرماندار شهرستان مهاباد

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی مهاباد،روز شنبه مورخه 25 خرداد سال98 دکتر شجاعی فرماندار ویژه شهرستان مهاباد ، پاکزاد بخشدار مرکزی مهاباد ، همکاران دفتر فنی و امور شهر روستا و نیروی انتظامی از سه راهی دارلک محل احداث ساختمان پلیس راه مهاباد بازدید بعمل آوردند.

در این بازدید بر شروع عملیلات پی کنی تاکید گردید.