فرماندار: مبادی ورودی و خروجی مهاباد با حساسیت بیشتری کنترل شود
فرماندار ویژه مهاباد گفت: مبادی ورودی و خروجی شهر در راستای مبارزه با مواد مخدر باید با حساسیت بیشتری کنترل شود.
  • شنبه 1 مرداد 1401 ساعت 13:00
<< < 5