پیام استاندار آذربایجان غربی در همایش دگرپذیری و رواداری در مهاباد

پیام استاندار آذربایجان غربی در همایش دگرپذیری و رواداری در مهاباد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد  ، پیام محمد مهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی به مناسبت برگزاری همایش دگرپذیری و رواداری در شهرستان پیامی صادر نمود که در این همایش نیز توسط ایرج شجاعی معاون استاندار و فرماندار شهرستان مهاباد قراعت گردید.

 

متن پیام بدین شرح است:  

بسم الله الرحمن الرحیم

امروزه در جوامع بزرگی چون ایران، موضوع همزیستی و مفهوم پذیرش تنوع اجتماعی و تکثر اندیشه، امری اجتناب‌ناپذیر و حیاتی است که‌ استفاده از این ظرفیت، منوط به اتخاذ رهیافتی است که بتواند در عین کثرت در خرده‌فرهنگ‌های مختلف، وحدت در منش ملّی را محقق سازد و این امر مستلزم قبول دیگری و تفاوت‌های فرهنگی، قومی و مذهبی و احترام به گفتگو و تعامل بین فرهنگی است.

با نگاهی به صفحات تاریخ این سرزمین، به‌روشنی می توان دریافت که تعصب و سخت‌گیری ایرانیان بر یکدیگر و کم رنگ شدن بستر گفتگو و مدارا، همواره مقدمه و مدخلی برای طمع دشمنان به سرزمین ایران بوده است. 

چه بسیار دورانهایی که بی توجه به اصل بنیادین« آنچه برای خود نمی پسندی، برای دیگری نیز مپسند» انسجام و همبستگی ملی و اجتماعی مورد غفلت قرار گرفته و این تنها استوارترین پایه اخلاق و حقوق شهروندی، از سر تعصب و خودخواهی، به باد فراموشی سپرده شد.

شرایط امروز دنیا و ایران بخوبی روشن ساخته که زیست اجتماعی انسان ها، تنها در سایه دیگرنوازی و حمایت از حقوق همه هموطنان و اعتقاد به تسامح و مدارا و گفتمان، امکان‌پذیر است. دگر ستیزی و گریز از گفتگو و مدارا، هیچگاه به فرجامی نیک و انسانی نرسیده؛ زیرا همیشه گروهها و اندیشه هایی وجود دارند که در دایره تنگ خودی ها نگنجیده و لاجرم با انکار و حذف و یا ستیز و تعصب، مورد هجمه و حمله قرار گرفته و با این رویکرد، جامعه دستخوش شکاف قومی و مذهبی و عدم توسعه مدنی و اجتماعی می‌گردد. 

ادبیات دینی و تاریخی ما سرشار از گفته ها و نمونه‌هایی است که اهل مدارا و گفتگو می‌توانند رفتار خود را به آن مستند کنند؛ از جمله اینکه در فرهنگ اسلامی، از نابردباری و عصبیت به جاهلیت تعبیر شده است. جاهلیت به معنای دوران نادانی نیست؛ جاهلیت یعنی دوره ای از زمان که مردم آن، حلم و مدارا را فراموش کرده و به زبان شمشیر و سلاح با یکدیگر سخن می‌گویند.

اکنون که نخستین همایش دگرپذیری و رواداری با باور اینکه دگرپذیری همان پذیرش درونی تفاوت‌ها و احترام و به رسمیت شناختن تکثر آراء و اندیشه‌هایی است که در آن حذف، طرد، به حاشیه راندن و تحقیر دیگری جایگاهی نداشته و تنها گفتگوی برابر، ابزار و وسیله انتقال دیدگاه‌ها، افکار و مواضع است، در حال برگزاری است، با درک شرایط کنونی و اینکه رواداری و دگرپذیری، امروزه از اولویتهای مهم جامعه ماست، امید آن داریم فتح بابی جدید در باب گفتمان‌سازی این باورهای والای انسانی در جامعه ما باشد. 

اینجانب ضمن قدردانی از بانیان این همایش ارزنده، امیدوارم ضرورت فضیلت مدارا و گفتگو بیش از پیش به همت فرهیختگان و اندیشمندان دلسوز وطن مطرح و در بطن جامعه جاری و ساری گردد چرا که صلح، پاداش دانایی و بردباری است و گریبانگیری و نارواداری، دستاورد جاهلیت و آفت بدخواهان برای به تسلیم واداشتن اراده مردم فرهیخته ایران عزیز  و عقب نگه داشتن این تمدن بزرگ و تاریخی است. 

محمد مهدی شهریاری

استاندار آذربایجان غربی