برگزاری کارگاه آموزشی برای کارکنان بیمارستانهای جنوب استان در مهاباد

کارگاه آموزشی ایمنی برای کارکنان بیمارستانهای جنوب استان در مهاباد برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری  مهاباد؛ رئیس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان مهاباد گفت: مدیران داخلی و کارشناسان مدیریت حوادث و بلایای بیمارستانهای سردشت، اشنویه، پیرانشهر،مهاباد و نقده در این کارگاه حضور دارند.

امیر بهزاد، با بیان اینکه این چهارمین کارگاه آموزشی مقابله با حوادث و بلایا در جنوب آذربایجانغربی است که در مهاباد برگزار می شود، افزود: دوره های قبل در بوکان و سردشت اجرا شده بود و هدف از آن توانمندسازی و آمادگی کادر بیمارستانها در برخورد با حوادث و بحران هاست.

دبیراجرایی کارگاههای آموزشی مدیریت بحران جنوب استان هم گفت: در این کارگاه بیمارستانها از نظرسازه و غیره سازه بررسی شدند تا میزان تاب و توان آنها در برابر زلزله و بلایای دیگرسنجیده شود.

همایونفر افزود: همچنین از لحاظ غیرسازه تمام تأسیسات و تجهیزات پزشکی مانند سیستم های برق اضطراری، سیستم حرارتی و محل ذخیره آب بررسی می شوند تا زیرساخت های لازم ارتقاء داده شوند.

آمادگی بیمارستانها در زمان حوادث و بلایا، سطح بندی حوادث و مواجه با حملات شیمیایی و میکروبی از آموزشهایی است که در این کارگاهها ارائه می شود.