حضور علی مصطفوی معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری آذربایجان غربی در سامانه ارتباط مردم ودولت (سامد)

حضور علی مصطفوی  معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی  استانداری آذربایجان غربی در سامانه ارتباط مردم ودولت (سامد)جهت پاسخگویی بر خط به مسائل و مشکلات شهروندان استان

از طریق تلفن 111

زمان : دوشنبه مورخه 1399/09/03  ساعت:   12_11  صبح به مدت یک ساعت