آزادسازی سهام عدالت فقط از طریق وب‌سایت سامانه سهام عدالت به آدرس www.samanese.ir می‌باشد.

برای آزادسازی سهام عدالت نیازی به پرداخت هیچ هزینه‌ای نیست.