تجهیز شعبه های اخذ رای درمهاباد به سامانه احراز هویت

برای بالابردن ضریب سلامت انتخابات عوامل اجرایی و نظارتی با نحوه کارکرد این سامانه و اجرای صحیح قانون انتخابات آشنا شدند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد  ، رییس هیات بازرسی انتخابات مهاباد گفت: عوامل اجرایی انتخابات مجلس یازدهم درمهاباد با به روزترین تجهیزات انتخاباتی و اجرای صحیح قانون و نظارت قانونمند بر انتخابات آشنا شدند.

حجت الله قاسمی اضافه کرد: برای بالابردن ضریب سلامت انتخابات ، شعبه های اخذ رای به سامانه احراز هویت و اخذ رای الکترونیک مجهز می شوند.

روسای هیات های بازرسی و نظارت بر انتخابات مهاباد هم بر فراهم شدن امکانات برای حفظ سلامت انتخابات تاکید کردند.