آغاز بکار واحدهای صنفی و صنعتی کم خطر با رعایت موازین بهداشتی در مهاباد

در نخستین روز از شروع به کار واحدهای صنفی و صنعتی کم خطر، بازرسان اصناف و بهداشت از روند کار و چگونگی رعایت بهداشت در این واحدها دیدن کردند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری  مهاباد؛ رحیمی بازرس بهداشت و محیط مرکز بهداشت شهرستان مهاباد ، با بیان اینکه همه روزه هشت گروه بازرسی از واحدهای صنفی بازرسی می کنند، افزود: زمان ثبت نام در سامانه سلامت تا پنجم اردیبهشت تمدید شده و تمام واحدهای صنفی و صنعتی موظف به ثبت نام در این سامانه هستند.

بسیاری ازصاحبان فروشگاهها هم موارد بهداشتی را رعایت  و مشتریان  خود را با رضایت بدرقه می کنند.

رسول زاده ، کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان مهاباد هم گفت: رعایت موارد بهداشتی همچون ارائه دستکش به مشتری، ضدعفونی کردن محل کسب و همچنین رعایت موازین بهداشتی از سوی خود فروشنده ها مهمترین اقدام این روزهاست که باید به آن توجه شود.

شریف زاده، مسئول واحدنظارت و بازرسی اتاق اصناف مهاباد هم گفت: بازرسیهای مستمر و برخورد با متخلفان در دستور کار بازرسان قرار دارد و بازرسی های ما همه روزه و مستمر در سه نوبت انجام می شود و با متخلفانی که موازین بهداشتی و قیمت گذاری در فروش اجناس را رعایت نکنند به شدت برخورد می شود