مدیر ملی طرح حفاظت از تالابهای کشور در مهاباد؛ تدوین برنامه جامع مدیریت سی و دو تالاب مهم کشور

برنامه جامع مدیریت سی و دو تالاب مهم کشور تدوین شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد؛ مدیر ملی طرح حفاظت از تالابهای کشور در بازدید از تالاب بین المللی کانی برازان شهرستان مهاباد گفت: سازمان حفاظت محیط زیست برای 32 تالاب مهم کشور برنامه های جامع مدیریتی تدوین کرده که از این برنامه ها 16 برنامه تصویب شده است.

ارواحی، با بیان اینکه این سازمان همچنین برنامه های مدیریتی مصوبی و در حال اجرا دارد،  افزود: در تلاش هستیم که تالاب بین المللی کانی برازان شهرستان مهاباد به طور برنامه ریزی شده مدیریت شود.