خرید ۳۸ هزار تن گندم مازاد از کشاورزان در شهرستان مهاباد

به گزارش  روابط عمومی فرمانداری مهاباد؛ رئیس تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شهرستان مهاباد گفت: هشت مرکز خرید برای خرید گندم مازاد برنیاز کشاورزان این شهرستان دایر شده که این مراکز تاکنون ۳۸ هزار تن گندم را  به صورت تضمینی  و با قیمت هر کیلو گرم 17 هزار ریال از کشاورزان خریداری کرده است.

علیزاده، با بیان اینکه وجه گندم خریداری شده در کمتر از ۱۴ روز پس از معرفی به بانک به حساب گندمکاران واریز می‌شود، افزود: امسال ۴۹ هزار هکتار از مزارع این شهرستان به کشت گندم اختصاص یافته بود که ۱۰۰ هزار تن گندم از آن تولید و برداشت شده است.

وی ، با اعلام اینکه از این میزان سطح زیر کشت ۴۴ هزار و ۵۰۰ هکتار دیم و بقیه آبی بود، افزود:میانگین تولید گندم در مزارع دیم این شهرستان یکهزار و ۴۰۰ کیلوگرم در هکتار و در مزارع آبی، سه هزار و ۴۰۰ کیلوگرم در هکتار بود.

رئیس تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شهرستان مهاباد اضافه کرد: پارسال ۸۷ هزار تن گندم در سطح مزارع این شهرستان تولید شده بود که ۶۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شد.