امحاء شش تن مواد خوراکی غیرقابل مصرف در مهاباد

شش تن مواد خوراکی غیرقابل مصرف که در بازرسی از واحدهای عرضه و تولید درمهاباد کشف و ضبط شده بود امحاء شد.

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد؛ امینی مسئول بهداشت محیط وحرفه ای مرکز بهداشت شهرستان مهاباد گفت: این مقدار مواد خوراکی در بازرسی از واحدهای عرضه و تولید کشف و ضبط شده بود.

کرده، بازرس بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان مهاباد هم گفت: این مواد خوراکی غیرقابل مصرف در دو ماهه گذشته کشف و ضبط شده بود.