معاینه فنی راهی برای کاهش آلودگی هوا

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد،معاینه فنی، یکی از راهکارهای مؤثربرای کنترل خودروهای آلاینده و آلودگی هوا است.

انجام صحیح معاینه فنی می‌تواند سالانه مواد آلاینده را به میزان قابل توجهی کاهش و سلامت خودرو را تضمین کند.

سه مرکز معاینه فنی خودرو در مهاباد فعالیت می کنند.