بررسی مسائل و مشکلات مردم روستای حاجی خوش مهاباد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد ؛ اهالی روستای حاجی خوش از توابع بخش مرکزی شهرستان مهابادامروز از نزدیک مشکلات خود را با مسئولان در میان گذاشتند.

عزیزی آذر، مسئول بهره برداری شرکت آب و فاضلاب روستایی شهرستان مهاباد گفت: با اجرای طرح آبرسانی به 141 روستای این شهرستان، روستای حاجی خوش هم جزو این روستاهاست که آب آنها از دریاچه سد مهاباد و از تصفیه خانه قدیم شهرستان تأمین می شود.

بخشدارمرکزی مهاباد هم،هدف از برگزاری این نشست را شناسایی مسائل و مشکلات روستائیان و آشنا شدن مسئولان و مدیران دستگاههای خدمات رسان با این مشکلات و کمبودها اعلام کرد.

پاکزاد افزود: قرار است مسئولان اداره های خدمات رسان با حضور در دیگر روستاهای بخش مرکزی مسائل و مشکلات روستائیان را از نزدیک بررسی کنند.