تمدید مهلت بخشودگی جرائم مالیاتی تا پایان خرداد ۹۹

مهلت بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش اسفند ماه ۱۳۹۸ به علت شیوع بیماری کرونا تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۹ تمدید شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد ، با صدور بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور، مهلت بخشودگی جرایم قابل بخشش اسفند ماه ۱۳۹۸ به علت شیوع بیماری کرونا در کشور تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۹ تمدید شد.

مودیان واحد‌های تولید‌ی دارای پروانه بهره برداری و کسب  ۹۰ درصد و سایر مودیان ۸۰ درصد از بخشودگی جرایم برخوردار خواهند بود.

مودیانی که برگ مالیات قطعی آن‌ها از تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۹۸ ابلاغ شده است، چنانچه حداکثر تا تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ نسبت به پرداخت اصل بدهی قطعی شده خود اقدام کنند، مشمول حکم بند (۲) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۵ مورخ ۲۷ مرداد ۹۸ خواهند بود.
مطابق حکم بند (۲) بخشنامه مذکور، آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که مالیات آن‌ها از تاریخ اول مهرماه ۱۳۹۸ تا پایان سال جاری به قطعیت می‌رسد، در صورتی که اصل مالیات و جرایم غیرقابل بخشش خود را حداکثر ظرف یک ماه بعد از ابلاغ برگ قطعی پرداخت کنند، معادل ۱۰۰ درصد جرایم قابل بخشش آن‌ها بخشوده خواهد شد