روستاهای گردشگری مهاباد آماده استقبال ازمیهمانان نوروزی

روستاهای گردشگری مهاباد آماده استقبال ازمیهمانان نوروزی

به گزارش فرمانداری  مهاباد، کاک عبدالله پدر روستای سویناس بیش از9 دهه است که چرخ خاطرات زندگی اش در مسیر و کنار چرخ این آسیاب قدیمی می چرخد. روستایی تاریخی در 75 کیلومتری مهاباد که آثار ثبت شده ملی دردل آن جذابیت سویناس را دوچندان کرده است. وجود ظرفیت های گردشگری و سنگ فرش کردن و سرمایه گذاری در بخش عمرانی کانی رش را هم به  روستای نمونه ملی تبدیل کرده است،اهالی روستا هم هریک به گونه ای آماده میزبانی از میهمانان دور و نزدیک هستند.

 دولت نیز برای ایجاد زیر ساخت های گردشگری در روستا ها برای سال آینده برنامه هایی ویژه دارد. عبده سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مهاباد می گوید: برای ایجاد زیرساخت های گردشگری درمهاباد حدود 1 میلیارد و 250 میلیون تومان اعتبار مصوب شده که در صورت تخصیص سال آینده در روستاهای هدف گردشگری هزینه خواهد شد.

سهولان، اگریقاش، قره داغ و توت آقاج هم از جمله  روستاهای مهم دیگر هدف گردشگری درمهاباد هستند که ایجاد زیر ساخت ها و سرمایه گذاری بخش خصوصی همچون ریل هایی آهنی مسیر را برای جذب گردشگران فراهم می کنند