بهره مندی 84 درصد روستاییان شهرستان مهاباد از آب آشامیدنی سالم

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی مهاباد گفت: ۵۹ هزار و ۳۲۴ هزار نفر از ساکنان روستاهای بخش مرکزی و خلیفان این شهرستان از آب آشامیدنی سالم برخوردار هستند که حدود 84 درصد جمعیت روستایی را شامل می شود.

رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی مهاباد همچنین از اجرای طرح آبرسانی به روستاهای این شهرستان با اعتبار اولیه 70 میلیارد ریال خبر داد و گفت: مطالعات آبرسانی به ۱۴۱ روستا از توابع بخش مرکزی و خلیفان از طریق تصفیه خانه قدیمی مهاباد به اتمام رسیده است.

۱۵ هزار و ۴۰۰ خانوار از جمعیت روستایی شهرستان مهاباد از آب آشامیدنی سالم برخوردار هستند.