جهاد و عزم همگانی برای مهارکرونا در مهاباد

از تغییر خط تولید گرفته تا دست پر خیرین و مدافعان خط مقدم سلامت ، همه و همه زنجیروار برای قطع چرخه همه گیری کرونا دست به کار شده اند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری  مهاباد، در روزهای کرونایی هر یک از ما تکه ای از پازل سلامت جامعه را در دست داریم که باید آن را به رنگ نوعدوستی و سلامت جمعی تکمیل کنیم.

این روزها سفره همدلی و مهربانی در هر گوشه و کناری با همت نوعدوستان پهن است.

روزهایی که کوچک و بزرگ، زن و مرد همه برای شکست این ویروس منحوس به خط شده اند

و مدافعان سلامتی که در آسمان ابری این روزها، همچون ستاره ای می درخشند.