بهره مندی 84 درصد جمعیت روستایی مهاباد از آب آشامیدنی سالم

هشتاد و چهار درصد از جمعیت روستایی شهرستان مهاباد از آب آشامیدنی سالم بهره مند هستند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد ، رئیس شرکت آب و فاضلاب روستایی شهرستان مهاباد در نشست اعضای شورای سلامت و امنیت غذایی این شهرستان گفت: درحال حاضر 108 روستای این شهرستان زیر پوشش شبکه آب و فاضلاب روستایی هستند که 84 درصد جمعیت روستایی را شامل می شود.

نالوسی افزود: بانمونه برداری هاو آزمایشهایی که روزانه بر روی آب آشامیدنی روستاها  انجام می شود، کیفیت آب آشامیدنی روستایی کنترل شده است.

مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان مهاباد هم در این نشست گفت: تبلیغ بعضی از کالاها که به نحوی به سلامت شهروندان آسیب وارد می کند ممنوع اعلام شده است.

امینی افزود: این کالاها شامل برخی از نوشیدنی ها، برخی از فرآورده های گوشتی مانند سوسیس و کالباس، انواع محصولات دخانی ویک سری داروهایی مخدری است که میتواند زمینه ساز اعتیاد  باشد.

صنعتی، معاون توسعه و برنامه ریزی فرمانداری شهرستان مهاباد هم در این نشست گفت: صید و صیادی از چند سال گذشته در دریاچه سد مهاباد مرسوم بوده و این در حالی است که این کار ممنوع است اما به خاطر نبود نظارت در سالهای گذشته کنترل نشده است که از این به بعد پیگیری خواهد شد.