میزان جمع آوری زکات در شهرستان مهاباد 30 درصد افزایش داشته است.

میزان جمع آوری زکات در شهرستان مهاباد 30 درصد افزایش داشته است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد؛ میزان جمع آوری زکات در شهرستان مهاباد 30 درصد افزایش داشته است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی شهرستان مهاباد گفت: در 9ماه گذشته 430 میلیارد و 617 میلیون ریال زکات در این شهرستان جمع آوری شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 30 درصد افزایش داشته است.

حسین خضری افزود: از این مقدار 15 میلیارد ریال به صورت نقدی و بقیه آن به صورت کالایی بوده است که 122 عامل و چهار روحانی، در جمع آوری آن در روستاها و شهرهای این شهرستان فعالیت داشته اند.

خضری، با بیان اینکه این شهرستان طی چند سال گذشته در پرداخت زکات در استان پیشتاز بوده و رتبه نخست را در آذربایجانغربی به خود اختصاص داده، گفت: امسال در شیوه جمع آوری زکات در این شهرستان تغییراتی ایجاد شده که از جمله آن می توان به پایلوت قرار گرفتن هفت روستا به عنوان مرکز جمع آوری زکات روستاها اشاره کرد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی شهرستان مهاباد اضافه کرد: این اقدام برای تسهیل در امر جمع آوری زکات انجام می گیرد و روستاهای پایلوت به بخشداری ها اعلام می شود تا همکاری مناسب در این خصوص در جمع آوری زکات صورت گیرد.