بزرگداشت روز جهانی تالاب ها در تالاب بین المللی کانی برازان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد :دیروز مورخه 1399/11/14 مراسم بزرگداشت روز جهانی تالاب ها در تالاب بین المللی کانی برازان برگزار شد.

صنعتی معاون توسعه و  برنامه‌ریزی فرماندار مهاباد نیز با تأکید بر حفاظت درست از تالاب‌ها و درآمدزایی از طریق جوامع محلی گفت: قصد داریم ضمن شناسایی تالاب‌ها به عنوان شناسنامه جوامع محلی از کسانی که تمایل دارند در حوزه گردشگری بویژه در تالاب‌ها  سرمایه‌گذاری کنند حمایت‌های ویژه انجام دهیم.

صنعتی با توجه به اهمیت تالاب ها در دنیای مدرن و ایجاد تحول در اقتصاد مولد گفت: با توجه به وجود این سرمایه ارزشمند در دامان شهرستان از فعالان زیست محیطی و دوست داران طبیعت خواست که با رعایت حساسیت های زیست محیطی در شناساندن این سرمایه های ارزشمند و ارائه طرح های توجیه پذیر اقتصادی برای سرمایه گذاران علاقه مند تلاش نمایند.