تجهیز مزارع مهاباد به آبیاری تحت فشار

بیش از هشت هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان مهاباد به آبیاری تحت فشار تجهیز شده است.

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد؛ معاون فنی جهاد کشاورزی شهرستان مهاباد گفت: هشت هزار و ۳۱۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان هم اکنون با روشهای نوین آبیاری می ‌شود.تجهیز بیش از هشت هزارهکتار از مزارع مهاباد به آبیاری تحت فشار

سعیدیان، با بیان اینکه تاکنون ۵۰ درصد از اراضی کشاورزی این شهرستان با سامانه‌های نوین آبیاری شده است، افزود: اجرای این سامانه در قالب طرحهای تجمیعی و خرده مالکی و با استفاده از کمکهای بلاعوض دولتی  و پرداخت تسهیلات بانکی بوده است.

وی، با اشاره به اینکه امسال ۸۷ هکتار دیگر از اراضی کشاورزی این شهرستان به سامانه نوین آبیاری تجهیز می شود، گفت: برای هر هکتار از آبیاری قطره‌ای ۱۷ و نیم میلیون تومان و به ازای هر هکتار آبیاری بارانی ۱۰ و نیم میلیون تومان تسهیلات بلاعوض پرداخت خواهد شد.

معاون فنی جهاد کشاورزی شهرستان مهاباد اضافه کرد: اجرای عملیات خرده مالکی از سال ۸۶ و تجمیعی از سال ۹۵ بوده که در سالهای اخیر برای کمک به احیای دریاچه ارومیه شتاب بیشتری گرفته است.

سعیدیان،با اشاره به اینکه یکی ازمهمترین راهکار‌های استفاده بهینه از آب در بخش کشاورزی، بهره گیری از سامانه‌های مختلف آبیاری تحت فشار است، افزود: کشاورزان مهابادی در زمینه راه اندازی سامانه نوین آبیاری در آذربایجانغربی پیشتاز هستند.