آیین تجلیل از حافظان جز ء 30 قرآن کریم در مهاباد

در این مراسم از 200 دانش آموز که در طرح ملی حفظ جزء سی قرآن مجید حائز رتبه های برتر شدند تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد ، معاون پرورشی و تربیت بدنی مهاباد گفت: مهاباد با کسب بیشترین رتبه شهرستان برتر استان در این زمینه معرفی شده بود.

رحمانی افزود: در مرحله اول حدود 10 هزار دانش آموز در مرحله دوم سه هزارو 500 و در مرحله سوم 998 دانش آموز ثبت نام شدند.

 طرح ملی حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم هر سال در مدارس اجرا می شود و دانش آموزان در دو ماه اول سال تحصیلی می توانند با مراجعه به واحدهای پرورشی مدارس یا سایت همگام ثبت نام کنند.