ایجاد 2 ناحیه صنعتی در مهاباد / توسعه شهرک صنعتی در اولویت قرار دارد

ایجاد 2 ناحیه صنعتی در مهاباد / توسعه شهرک صنعتی در اولویت قرار دارد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان و عضو هیئت مدیره  خانه صنعت استان آذربایجان غربی گفت: اولویت اول شرکت شهرک های صنعتی استان به توسعه زمین صنعتی و جذب سرمایهگذار اختصاص دارد.

علی عبدلی اظهار کرد: امسال 3 سرمایه گذار خارجی در شهرکهای صنعتی استان سرمایه گذاری کردهاند و زمینه سرمایه گذاری در شهرکهای صنعتی برای دو سرمایه گذار دیگر نیز فراهم شده است.

وی افزود: علیرغم تحریمها و رکود در کشور شاهد افزایش سرمایه گذاریها در استان آذربایجان غربی  و قرارگیری این استان در لیست مراکز صنعتی کشور هستیم

عبدلی تصریح کرد: شرکت دوهلر آلمان با 100 درصد سهام در ارومیه و چینیها برای فراوری شمش طلا در خوی سرمایهگذاری کردهاند که در مدت کوتاه 2 ماهه سوله خود را به اتمام رساندهاند، همچنین سرمایه گذار سوئدی برای ایجاد مراکز رفاهی و خدماتی در شهرک خوی درحال استقرار و ساخت و ساز است. در جنوب استان نیز سرمایه گذاران عراقی و خارجی اعلام آمادگی کردهاند و مقدمات آن درحال انجام است.

وی اضافه کرد: ظرفیتها و پتانسیلهای خوبی ازجمله موقعیت جغرافیایی و ارتباطی بینالمللی برای توسعه صنعت و تجارت در آذربایجان غربی وجود دارد که با تغییر رویکرد مدیریتی ایجاد شده به اهداف تعیین شده خواهیم رسید.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان در ادامه اظهار کرد: توسعه زمین صنعتی در مهاباد نیز برای رونق صنعت و سرمایهگذاری در اولویت قرار دارد. درحال حاضر ظرفیت زمینهای صنعتی در مهاباد پایان یافته و چنانچه در کوتاه مدت نتوان زمینهای صنعتی شهرستان را افزایش داد برای جذب سرمایهگذار با مشکل جدی روبرو خواهیم شد.

عبدلی تصریح کرد: در راستای افزایش نواحی صنعتی در مهاباد 2 محل شناسایی شده که میتواند در توسعه زمین صنعتی شهرستان مؤثر واقع شود

وی اضافه کرد: توسعه شهرک صنعتی شهرستان مهاباد نیز در اولویت برنامهها قرار دارد ولی ایجاد نواحی صنعتی باتوجه به عدم نیاز مجوز از سوی تهران و صدور مجوزها و تمامی مقدمات قانونی در استان بصورت جدی در حال پیگیری است. درحال حاضر در سطح استان 34 شهرک و ناحیه صنعتی مصوب وجود دارد که 25 مورد از آنها درحال بهره برداری هستند.

خشایار صنعتی معاون توسعه و برنامه ریزی فرمانداری مهاباد اظهار کرد: ایجاد نواحی صنعتی و توسعه شهرک صنعتی مهاباد از لحاظ توسعه پایدار شهری حائز اهمیت است و در این راستا 2 ناحیه در بخش خلیفان و بخش مرکزی شهرستان پیشنهاد شده است.

وی افزود: توسعه شهرک صنعتی شهرستان مهاباد نیز با توجه به تقاضای سرمایهگذاران و تقویت اقتصاد صنعتی شهرستان در اولویت برنامهها قرار دارد که با تایید نواحی مذکور و توسعه شهرک صنعتی زمینهای صنعتی شهرستان مهاباد نزدیک به 100 هکتار افزایش مییابد.

وی تصریح کرد: مکانیابی نواحی صنعتی بایید بر اساس روشهای نوین مکانیابی از جمله پهنه بندی و زون بندی نیز مورد بررسی قرار گیرند.