از سرگیری فعالیت آرایشگران با رعایت فاصله گذاری اجتماعی


به گزارش  روابط عمومی فرمانداری  مهاباد، بازرس اتاق اصناف مهاباد میگوید: ا گرچه کرونا آرایشگاهها را خالی کرد ولی با فعالیت مجدد این مشاغل پرخطر،  نظارتها بیشتر شده و شرط رعایت دستورالعملهای بهداشتی درصدرکار اصناف قرار گرفته است.

صافی اضافه کرد: آرایشگاه ها، یکی از مراکزپرخطر برای انتقال ویروس کرونا است واین روزها فعالیت این مشاغل پرخطر منوط به نکاتی مهم و البته ساده است.

شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف با شماره تلفن 124و یا 42449974تماس بگیرند.