مهاباد دومین شهر آذربایجانغربی در تولید سیب درختی

به گزارش  روابط عمومی فرمانداری  مهاباد، مدیر باغبانی جهاد کشاورزی آذربایجانغربی گفت: باغداران استان امسال با برداشت بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن سیب، رتبه نخست تولید این محصول را در کشور به خود اختصاص داده‌اند.

عزیز امانی افزود: از مجموع ۱۰۲ هزار هکتار مساحت باغهای بارورآذربایجانغربی حدود ۶۰ هزار هکتار به سیب اختصاص یافته است و حدود یک سوم سیب کشور در این استان تولید می‌شود.

امانی تصریح کرد: در استان آذربایجانغربی ارومیه با تولید حدود ۵۳۰ هزار تن و مهاباد با ۸۶ هزار تن رتبه های اول و دوم تولید سیب استان را به خود اختصاص داده اند و اشنویه با ۸۴ هزار و ۸۰۰ تن در رتبه سوم قرار دارد.

وی گفت: از نظر سطح زیرکشت نیز ارومیه با ۲۰ هزار و ۵۰۰  هکتار باغ سیب جایگاه نخست، اشنویه با هفت هزار و ۷۰۰ هکتار در جایگاه دوم و سلماس با هفت هزار هکتار باغ سیب در جایگاه بعدی قرار دارد.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی آذربایجانغربی اضافه کرد: سالانه به طور میانگین یکهزار هکتار باغ سیب در استان احداث شده است که این با‌غهای جدید جایگزین نوع نامرغوب و فرسوده می‌ شود.