برای اولین بار در سطح دانشگاه‌های پیام نور کشور کلنگ زنی دومین سالن سرپوشیده چمن مصنوعی سرپوشیده دانشگاه پیام نور مهاباد
برای اولین بار در سطح دانشگاه‌های پیام نور کشور کلنگ زنی دومین سالن سرپوشیده چمن مصنوعی سرپوشیده دانشگاه پیام نور مهاباد
  • پنج شنبه 7 شهریور 1398 ساعت 08:11
بزرگترین پروژه بنیاد علوی در مهاباد افتتاح شد
بزرگترین پروژه بنیاد علوی در مهاباد افتتاح شد
  • پنج شنبه 7 شهریور 1398 ساعت 08:09