راهیابی تیم فوتسال دهیاران بخش مرکزی مهاباد به فینال مسابقات جام دهیاران استان
راهیابی تیم فوتسال دهیاران بخش مرکزی مهاباد به فینال مسابقات جام دهیاران استان
  • دوشنبه 25 شهریور 1398 ساعت 08:19
جلسه مناسب سازی اماکن عمومی برای معلولان در شهرستان مهاباد برگزار گردید
جلسه مناسب سازی اماکن عمومی برای معلولان در شهرستان مهاباد برگزار گردید
  • دوشنبه 25 شهریور 1398 ساعت 08:04
سایت موقت پسماند مهاباد مکان یابی شد
مکان یابی سایت موقت پسماند مهاباد
  • یکشنبه 24 شهریور 1398 ساعت 08:43