تقدیر معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مهاباد از مدیر کل صدا وسیما
تقدیر معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مهاباد از مدیر کل صدا وسیما
  • پنج شنبه 2 اسفند 1397 ساعت 08:10
اولین جلسه ستاد خدمات سفر شهرستان مهاباد در سال 97 برگزار شد
اولین جلسه ستاد خدمات سفر شهرستان مهاباد در سال 97 برگزار شد
  • چهارشنبه 1 اسفند 1397 ساعت 13:08
آخرین جلسه ستاد بحران در سال 97 برگزار شد
آخرین جلسه ستاد بحران در سال 97 برگزار شد
  • چهارشنبه 1 اسفند 1397 ساعت 11:07
بیش از یکهزار و ۵00 مورد نظارت و بازرسی ماه گذشته از واحد‌های صنفی و غیر صنفی در مهاباد صورت گرفته است.
بیش از یکهزار و ۵00 مورد نظارت و بازرسی ماه گذشته از واحد‌های صنفی و غیر صنفی در مهاباد صورت گرفته است.
  • چهارشنبه 1 اسفند 1397 ساعت 09:28
میزان سرقت ازمنازل امسال در مهاباد30 درصد کاهش و سرقت خودرو 8 درصد افزایش داشته است.
میزان سرقت ازمنازل امسال در مهاباد30 درصد کاهش و سرقت خودرو 8 درصد افزایش داشته است.
  • چهارشنبه 1 اسفند 1397 ساعت 09:27
از کارآفرین مهابادی بعنوان کارآفرین برتر ملی در مناطق کمتر توسعه یافته در زمینه اشتغالزایی تقدیر شد
از کارآفرین مهابادی بعنوان کارآفرین برتر ملی در مناطق کمتر توسعه یافته در زمینه اشتغالزایی تقدیر شد
  • چهارشنبه 1 اسفند 1397 ساعت 09:19
نوجوان مهابادی دیپلم افتخار مسابقات بین المللی نقاشی بلغارستان را کسب کرد.
نوجوان مهابادی دیپلم افتخار مسابقات بین المللی نقاشی بلغارستان را کسب کرد.
  • چهارشنبه 1 اسفند 1397 ساعت 09:17
با حضور مدیر کل زندانهای آذربایجان غربی ، امام جمعه ، فرماندار و دادستان شهرستان مهاباد ، پروژه های این زندان به بهره برداری رسید
با حضور مدیر کل زندانهای آذربایجان غربی ، امام جمعه ، فرماندار و دادستان شهرستان مهاباد ، پروژه های این زندان به بهره برداری رسید
  • چهارشنبه 1 اسفند 1397 ساعت 09:10
<< < 11