سخنرانی دکتر لاریجانی ، ریاست مجلس شورای اسلامی در #مهاباد در جریان افتتاح پروژه عظیم تصفیه‌خانه این شهرستان
سخنرانی دکتر لاریجانی ، ریاست مجلس شورای اسلامی در #مهاباد در جریان افتتاح پروژه عظیم تصفیه‌خانه این شهرستان
  • پنج شنبه 16 آبان 1398 ساعت 07:43
سخنرانی دکتر اردکانیان ، وزیر  نیرو در #مهاباد در جریان افتتاح پروژه عظیم تصفیه‌خانه این شهرستان
سخنرانی دکتر اردکانیان ، وزیر  نیرو در #مهاباد در جریان افتتاح پروژه عظیم تصفیه‌خانه این شهرستان
  • پنج شنبه 16 آبان 1398 ساعت 07:42
سخنرانی مهندس جلال محمودزاده ، نماینده #مهاباد در جریان افتتاح پروژه تصفیه‌خانه این شهرستان
سخنرانی مهندس جلال محمودزاده ، نماینده #مهاباد در جریان افتتاح پروژه تصفیه‌خانه این شهرستان
  • پنج شنبه 16 آبان 1398 ساعت 07:42
افتتاح تصفیه خانه آب پلدشت به صورت ویدیو کنفرانس توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در مهاباد
افتتاح تصفیه خانه آب پلدشت به صورت ویدیو کنفرانس توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در مهاباد
  • پنج شنبه 16 آبان 1398 ساعت 07:41
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی فتتاح تصفیه خانه آب شرب شهر مهاباد
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی فتتاح تصفیه خانه آب شرب شهر مهاباد
  • پنج شنبه 16 آبان 1398 ساعت 07:40
سخنرانی دکتر رضوی ، سرپرست محترم امور آب استان آذربایجان‌غربی در #مهاباد
سخنرانی دکتر رضوی ، سرپرست محترم امور آب استان آذربایجان‌غربی در #مهاباد
  • پنج شنبه 16 آبان 1398 ساعت 07:39
آغاز مراسم افتتاح پروژه عظیم تصفیه‌خانه آب شرب #مهاباد
آغاز مراسم افتتاح پروژه عظیم تصفیه‌خانه آب شرب #مهاباد
  • پنج شنبه 16 آبان 1398 ساعت 07:38