تیم کیوکوشین کاراته مهاباد 17 مدال رنگارنگ را درمسابقات کشوری کسب کرد
درخشش کاراته کاران مهابادی درمسابقات کشوری
  • دوشنبه 11 شهریور 1398 ساعت 08:56
یکهزار نفردرقالب سی و پنج گروه جهادی امسال به مناطق دور افتاده شهرستان مهاباد اعزام می شوند.
اعزام گروههای جهادی به مناطق کمتر برخوردار شهرستان مهاباد
  • دوشنبه 11 شهریور 1398 ساعت 08:55
در نخستین روز ماه محرم پرچم سیاه عزای حسینی در مهابادبرافراشته شد.
برافراشتن پرچم عزای حسینی درمهاباد
  • دوشنبه 11 شهریور 1398 ساعت 08:54