بازدید دکتر شجاعی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد از اداره زندان مهاباد
بازدید دکتر شجاعی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد از اداره زندان مهاباد
  • یکشنبه 18 آذر 1397 ساعت 11:30
بازدید دکتر شجاعی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد از اداره زندان مهاباد
بازدید دکتر شجاعی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد از اداره زندان مهاباد
  • یکشنبه 18 آذر 1397 ساعت 11:30
بازدید دکتر شجاعی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد از راهنمایی و رانندگی شهرستان مهاباد
بازدید دکتر شجاعی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد از راهنمایی و رانندگی شهرستان مهاباد
  • یکشنبه 18 آذر 1397 ساعت 11:30
جلسه شورای شهرستان مهاباد با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد برگزار شد .
جلسه شورای اسلامی شهرستان مهاباد با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد برگزار شد .
  • شنبه 17 آذر 1397 ساعت 13:30
بازدید سرزده معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد از اداره منابع طبیعی
بازدید سرزده معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد از اداره منابع طبیعی
  • شنبه 17 آذر 1397 ساعت 13:00
بازدید سرزده معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد از اداره آبفای روستایی
بازدید سرزده معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد از اداره آبفای روستایی
  • شنبه 17 آذر 1397 ساعت 12:30
بازدید معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مهاباد از نمایشکاه توانمندیهای معلولان شهرستان
بازدید معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مهاباد از نمایشکاه توانمندیهای معلولان شهرستان
  • شنبه 17 آذر 1397 ساعت 08:30
تقدیر مجموعه کشت و صنعت مهاباد از معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد
تقدیر مجموعه کشت و صنعت مهاباد از معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد
  • شنبه 17 آذر 1397 ساعت 08:00
نمایشگاه توانمندی های معلولین شهرستان مهاباد به مناسبت روز جهانی معلولین افتتاح شد
نمایشگاه توانمندی های معلولین شهرستان مهاباد به مناسبت روز جهانی معلولین افتتاح شد
  • شنبه 17 آذر 1397 ساعت 08:00
اعطای مجوز فعالیت به انجمن ناشنوایان مهاباد بعنوان سازمان مردم نهاد
اعطای مجوز فعالیت به انجمن ناشنوایان مهاباد بعنوان سازمان مردم نهاد
  • پنج شنبه 15 آذر 1397 ساعت 09:00