پرداخت بخشی از خسارات وارده به مغازه داران بازارچه اصغری مهاباد
9 میلیارد ریال تعهدات بیمه عامل در قبال خسارت ناشی از آتش سوزی در کمتر از یک ماه به مالکان و مستاجران این بازارچه پرداخت شد.
  • چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 16:47
فرماندار ویژه مهاباد انتصاب رئیس جدید دادسرای نظامی را تبریک گفت
فرماندار ویژه مهاباد انتصاب سجاد عباسی به عنوان رئیس جدید دادسرای نظامی ناحیه این شهرستان را تبریک گفت.
  • سه شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 15:18
فرماندار ویژه مهاباد ترفیع فرمانده سپاه شهرستان را تبریک گفت
فرماندار ویژه مهاباد ترفیع فرمانده سپاه مهاباد را به درجه سرتیپ دومی تبریک گفت.
  • سه شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 14:40
آخرین نشست شوراهای بخش مرکزی مهاباد در سال جاری
آخرین نشست شوراهای بخش مرکزی مهاباد در سال 99 دیروز تشکیل شد.
  • سه شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 08:08