فردا؛ آخرین مهلت ثبت نام کارت سوخت المثنی
فردا آخرین مهلت ثبت‌نام کارت سوخت المثنی است.
  • شنبه 24 آذر 1397 ساعت 08:30
جلسه راهبری سرمایه گذاری شهرستان مهاباد برگزار شد
جلسه راهبری سرمایه گذاری شهرستان مهاباد برگزار شد
  • پنج شنبه 22 آذر 1397 ساعت 09:00
شورای حفاظت از منابع آب شهرستان مهاباد تشکیل جلسه داد
شورای حفاظت از منابع آب شهرستان مهاباد تشکیل جلسه داد
  • چهارشنبه 21 آذر 1397 ساعت 08:30
محسن دانیالی به عنوان بخشدار مرکزی چایپاره معرفی گردید.
محسن دانیالی به عنوان بخشدار مرکزی چایپاره معرفی گردید.
  • چهارشنبه 21 آذر 1397 ساعت 08:30
دیدار معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد با فرمانده نیروی انتظامی استان آذربایجان غربی
دیدار معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد با فرمانده نیروی انتظامی استان آذربایجان غربی
  • سه شنبه 20 آذر 1397 ساعت 09:30
پرداخت تسهیلات ویژه به نانوایان مهاباد
تسهیلات ویژه به نانوایان شهرستان مهابادپرداخت می شود.
  • دوشنبه 19 آذر 1397 ساعت 09:00
ثبت نام نانوایی های آزاد و شیرنی پزی ها مهاباد درسامانه فروش
رئیس شرکت غله وخدمات بارزگانی مهابادگفت:نانوایی های آزاد وشیرینی پزی های مهاباد باید درسامانه فروش آرد ثبت نام کنند.
  • دوشنبه 19 آذر 1397 ساعت 09:00
بازدید دکتر شجاعی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد از اداره زندان مهاباد
بازدید دکتر شجاعی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد از اداره زندان مهاباد
  • یکشنبه 18 آذر 1397 ساعت 11:30
بازدید دکتر شجاعی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد از اداره زندان مهاباد
بازدید دکتر شجاعی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد از اداره زندان مهاباد
  • یکشنبه 18 آذر 1397 ساعت 11:30
بازدید دکتر شجاعی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد از راهنمایی و رانندگی شهرستان مهاباد
بازدید دکتر شجاعی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد از راهنمایی و رانندگی شهرستان مهاباد
  • یکشنبه 18 آذر 1397 ساعت 11:30